A Villamosmérnöki és Informaikai Kar Hallgatói Képviselete
Jelek és rendszerek

Időpont: 2017. november 14. (kedd) 10:00-14:00
Helyszín: IB025

Versenyfelelős tanszék Versenyfelelős oktató A verseny szöveges leírása

A jelek és rendszerek verseny témája a villamosmérnöki tudományhoz kapcsolódó jel-, rendszer- és hálózatelmélet. Ezeket a témaköröket a "Jelek és rendszerek 1-2." c. tárgyakban adjuk elő, így a versenyen kitűzött feladatok is alapvetően e tárgyak anyagához kapcsolódnak. Természetesen mind fogalmi tekintetben, mind a szükséges matematikai apparátust illetően a versenyfeladatok a tantárgyi tematikákon túlmutathatnak.

A versenyen elsősorban másodéves (BSc) villamosmérnök hallgatók jelentkezését várjuk, de ennél magasabb évfolyamokból is érkezhetnek résztvevők.

A versenyen 4 független, az értékelésnél azonos súlyúnak tekintett feladatot tűzünk ki. A versenyen minden írásos segédanyag (könyv, jegyzet) és zsebszámológép használható, a munkaidő 240 perc.

A helyezések megállapításánál irányelv, hogy 3, 2 ill. 1 feladat teljes értékű megoldásával rendre I., II. ill. III. díj érhető el. Részmegoldásokat is értékelünk.

A versenyen BSc-s hallgatók megjelenésére számítunk.

A Villamosságtan Csoport munkaközössége

Versenyeredemény beszámítása

Az elért helyezések a Tanszékre történő demonstrátori jelentkezés során előnyt jelentenek. Az I-III. helyezést elért hallgatók a Jelek és rendszerek 2. tárgy összpontszámához (félévközi+vizsgapontszám) a verseny félévében plusz 10 pontot kapnak. Az aláírásszerzéshez azonban félévközben az előírt 20 pontot, illetve a sikeres vizsgához az írásbeli vizsgán a 25 pontot a többletpontok nélkül is el kell érni.

Minta feladatsor Kategóriák

Nincsenek kategóriák.

Használható segédeszközök

A versenyen minden írásos segédanyag (könyv, jegyzet) és zsebszámológép használható.

Témakörök

Jel-, rendszer-, és hálózatelmélet.

Felkészülést segítő anyagok

A felkészüléshez ajánlott irodalom elsősorban az említett tantárgyak tankönyvei, jegyzetei:

  • Fodor György: Hálózatok és rendszerek (55064)
  • Fodor György (szerk.): Villamosságtan példatár (TKV 44555)