A Villamosmérnöki és Informaikai Kar Hallgatói Képviselete
Elektromágneses terek

Időpont: 2017. november 13. (hétfő) 16:00-20:00
Helyszín: QBF13

Versenyfelelős tanszék Versenyfelelős oktató A verseny szöveges leírása

Az Elektromágneses terek verseny témája a villamosmérnöki alapképzésen előadott, hasonló című tárgy anyagához illeszkedik. A versenyfeladatok természetesen mind a fizikai jelenségek, mind pedig azok matematikai modelljei tekintetében a tantárgyi tematikán túlmutató nehézségűek lehetnek.

A versenyen négy független, az értékelésnél azonos súlyúnak tekintett feladatot tűzünk ki. Megoldásukhoz minden írásos segédanyag (könyv, jegyzet) és zsebszámológép használható; a munkaidő 240 perc.

Tekintettel a harmadéves hallgatókra, a kitűzött feladatok közül háromnak az elméleti háttere kapcsolódik az Elektromágneses terek alapjai c. tárgynak a verseny időpontjáig elhangzó előadásaihoz. A helyezések megállapításánál ugyancsak tekintettel vagyunk a harmad- és felsőbbévesek tanulmányai közötti különbségre: irányelv, hogy az I., II. és III. helyezés feltétele harmadévesek esetén rendre két teljes megoldás, egy teljes megoldás ill. egy értékelhető részmegoldás; a felsőbbévesek esetén pedig rendre három, kettő ill. egy feladat teljes megoldása. Ez tehát azt jelenti, hogy egy harmadéves hallgató megelőzi az eredménysorrendben a felsőbbévest, ha a versenyen azonos teljesítményt mutatnak fel.

A versenyen BSc hallgatók megjelenésére számítunk.

A Villamosságtan Csoport munkaközössége
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Versenyeredemény beszámítása

Az elért helyezések a Tanszékre történő demonstrátori jelentkezés során előnyt jelentenek. Az I-III. helyezést elért hallgatók mentesülnek az Elektromágneses terek alapjai tárgy szóbeli vizsgabeugrója alól (azaz csak az elméleti kérdésről kell számot adniuk). Emellett dönthetnek úgy, hogy az elméleti kérdést csak a tananyag második felét lefedő tételek közül húzzák ki. Mindezek a kedvezmények csak az adott verseny félévének vizsgaidőszakában, egyszerre és csak egyetlen alkalommal érvényesek.

Minta feladatsor Kategóriák

Nincsenek kategóriák.

Használható segédeszközök

A versenyen minden írásos segédanyag (könyv, jegyzet) és zsebszámológép használható.

Témakörök

A villamosmérnöki alapképzésen előadott, hasonló című tárgy anyagához illeszkedik.

Felkészülést segítő anyagok

A felkészüléshez ajánlott irodalom elsősorban az említett tantárgyak tankönyvei, jegyzetei:

  • Zombory László: Elektromágneses terek (elektronikus jegyzet)
  • Fodor György: Elektromágneses terek (55019)
  • Bilicz Sándor: Elektromágneses terek példatár (55087)

Ezen túlmenően az elméleti villamosságtan témájú klasszikus művek, például:

  • Simonyi Károly: Elméleti villamosságtan, Tankönyvkiadó, 1967.
  • Simonyi K., Fodor Gy., Vágó I.: Elméleti villamosságtan példatár, Tankönyvkiadó, 1986.
  • John David Jackson: Klasszikus elektrodinamika, TypoTex Kiadó, 2010.