A Villamosmérnöki és Informaikai Kar Hallgatói Képviselete
Villamosságtan

Időpont: ez a verseny ebben a félévben nem kerül megrendezésre

Versenyfelelős tanszék Versenyfelelős oktató A verseny szöveges leírása

A villamosságtan verseny témája a villamosmérnöki tudományhoz kapcsolódó jel-, rendszer- és hálózatelmélet, valamint az elektromágneses térelmélet bizonyos fejezetei. Ezeket a témaköröket a „Jelek és rendszerek 1-2.” és az „Elektromágneses terek alapjai” c. tárgyakban adjuk elő, így a versenyen kitűzött feladatok is alapvetően e tárgyak anyagához kapcsolódnak. Természetesen mind fogalmi tekintetben, mind a szükséges matematikai apparátust illetően a versenyfeladatok a tantárgyi tematikákon túlmutathatnak. Tekintettel arra, hogy az „Elektromágneses terek alapjai” tárgy egyenes féléve tavasszal (a verseny idején) fut, az elektromágneses térelméletből csak a sztatikus és stacionárius terek, valamint a távvezetékek elmélete szerepel a verseny tematikájában.

A versenyen elsősorban másodéves (BSc) villamosmérnök hallgatók jelentkezését várjuk, de ennél magasabb évfolyamokból is érkezhetnek résztvevők.

A munkaidő 240 perc.

A helyezések megállapításánál irányelv, hogy 3, 2 ill. 1 feladat teljes értékű megoldásával rendre I., II. ill. III. helyezés érhető el. Részmegoldásokat is értékelünk.

Versenyeredemény beszámítása

Az elért helyezések a Tanszékre történő demonstrátori jelentkezés során előnyt jelentenek.

Minta feladatsor Kategóriák

Nincs

Használható segédeszközök

A versenyen minden írásos segédanyag (könyv, jegyzet) és zsebszámológép használható.

Témakörök

A versenyen 6 független, az értékelésnél azonos súlyúnak tekintett feladatot tűzünk ki, melyekből 4 témája a jel-, rendszer- ill. hálózatelméletből, 2 témája pedig a sztatikus és stacionárius elektromágneses terek valamint a távvezetékek elméletéből merítkezik

Felkészülést segítő anyagok

A felkészüléshez ajánlott irodalom elsősorban az említett tantárgyak tankönyvei, jegyzetei:

  • Fodor György: Hálózatok és rendszerek (55064)
  • Fodor György (szerk.): Villamosságtan példatár (TKV 44555)
  • Zombory László: Elektromágneses terek (elektronikus jegyzet)
  • Bilicz Sándor: Elektromágneses terek példatár (55087)

Ezen túlmenően az elméleti villamosságtan témájú klasszikus művek, például:

  • Simonyi Károly: Elméleti villamosságtan, Tankönyvkiadó, 1967.
  • Simonyi K., Fodor Gy., Vágó I.: Elméleti villamosságtan példatár, Tankönyvkiadó, 1986.
  • John David Jackson: Klasszikus elektrodinamika, TypoTex Kiadó, 2010.