A Villamosmérnöki és Informaikai Kar Hallgatói Képviselete
Matematika

Időpont: Ez a verseny ebben a félévben nem kerül megrendezésre

Versenyfelelős tanszék Versenyfelelős oktató A verseny szöveges leírása

A matematika versenyeknek a VIK-en több évtizedes hagyománya van; a gráfelméleti könyveiről ismert Andrásfai Béla indította el az 1960-as években. Azóta minden évben megrendezzük. A TTK 1996-os megalakulása óta matematikus- és fizikushallgatók számára is meghirdetjük; az utóbbi években összegyetemi szintre terjesztettük ki a versenyt.

A versenyen való részvételhez előzetes jelentkezés nem szükséges. A verseny a korábbi években 4 órás volt, idén 3 óra hosszan fog tartani. A feladatsor általában 10 feladatot tartalmaz, melyekre írásban lehet megoldásokat beadni. Mindegyik feladat 10 pont értékű, de lényegesen különböző második megoldásra vagy a feladat általánosítására többletpontokat is lehet kapni.

A versenyen a cél kevéssé a nagy ismeretanyag, inkább a találékonyság és a logikai képességek, a bizonyítási erő jutalmazása. Általában 4 feladat megoldása I. díjat, 3 feladaté II. díjat, 2 feladaté III. díjat, 1 feladaté dicséretet szokott jelenteni. A 10 feladat csak azért van kitűzve, hogy lehessen közöttük válogatni. A feladatsort igyekszünk mindig megfelelően színessé tenni, hogy mindenki találjon számára rokonszenvesebb témákat - lett légyen az algebra, analízis, diszkrét matematika, geometria, számelmélet vagy valószínűségszámítás.

2016 óta a verseny nyitott a BME-n tanuló külföldi (pl. ERASMUS-os) diákok számára is; ennek megfelelően a feladatsorokat magyarul és angolul is közzétesszük.

Versenyeredemény beszámítása

A matematikai tárgyak előadói saját szuverén döntésük szerinti kedvezményt adhatnak a díjazottaknak; erről érdeklődjenek az előadóknál. A díj előnyt jelent a matematika tanszékeken a demonstrátori pályázatnál illetve bármely egyéb egyetemi pályázatnál (pl. köztársasági ösztöndíj). A BME szinten legjobb 4-5 versenyzőből csapatot alakítunk, mely képviseli a BME-t a nyaranta megrendezett nemzetközi matematika versenyen, ld. http://www.imc-math.org.uk/index.php?year=2012&item=info

Minta feladatsor

A korábbi évek feladatsorai ezen a honlapon megtalálhatóak.

Az utóbbi 4 év feladatsorai:

Kategóriák

Karonként két kategória van: elsőéves hallgatók és magasabbévesek (ide értve az elsőéves MSc-t is). A TTK-n ezen felül még külön kategóriába kerülnek a matematikus és fizikus hallgatók is. A feladatsor azonban mindenkinek ugyanaz. Ebből következik, hogy a díjak ponthatára kategóriánként különbözhet.

Használható segédeszközök

Az internetcsatlakozásra és / vagy telefonálásra is képes elektronikus eszközökön kívül bármi használható. (Pl. könyv, jegyzet, számológép.)

Témakörök

Nincs megadva.

Felkészülést segítő anyagok

Nincs megadva.