A Villamosmérnöki és Informaikai Kar Hallgatói Képviselete
Mikroelektronika

Időpont: Ez a verseny ebben a félévben nem kerül megrendezésre

Versenyfelelős tanszék Versenyfelelős oktató A verseny szöveges leírása

A versenyfeladatokban elsősorban a Mikroelektronika tárgy ismeretanyaga szerepel, elektronikus eszközök, integrált áramkörökkel kapcsolatos tervezési problémák illetve feladatok szerepelnek. A kar bármely BSc vagy MSc hallgatója részt vehet.

Versenyeredemény beszámítása

70%-os (vagy a tárgyfelelős döntése szerinti) eredmény elérése esetén JELES érdemjegy Mikroelektronika tárgyból.

A tárgy oktatói illetve tárgyfelelőse által megállapított eredmény elérése esetén felmentés a zárthelyi megírása alól.

Minta feladatsor

Egy előző év feladatait mintaként bemutatjuk. Mivel a verseny - az új tanterv bevezetéséig - az Elektronikai Technológia tárggyal együtt zajlott így a kiírt feladatok száma több lesz. mintafeladatsor

Kategóriák

Nincs

Használható segédeszközök

Minden egyéni segédeszköz használható (könyv, jegyzet), internet viszont nem.

Témakörök

  • Félvezető eszközök tulajdonságai és konstrukciós kérdései
  • Integrált áramkörök gyártástechnológiája
  • CMOS digitális VLSI áramkörök tervezési kérdései
  • Integrált áramköri tervező rendszerek és szimulátorok
  • Alapvető analóg és digitális áramköri ismeretek
Felkészülést segítő anyagok
  • Mojzes I. (szerk.): Mikroelektronika és elektronikai technológia. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.
  • Székely V.: Elektronika I. Félvezető eszközök, Műegyetemi Kiadó, 55054
  • A tanszéki honlapon a „Mikroelektronika” tárgy előadási anyagai.